Nieuwe leerlingen kunnen nog altijd aanmelden via knop "aanmelden nieuwe leerling"
   |   

Visie

De Gemeentelijke Lagere School De Wingerd wil een school zijn waar met zorg omgegaan wordt met verschillen en waar in een open en vriendelijk klimaat leerlingen, leerkrachten en ouders enthousiast samenwerken.

We willen ons profileren als een school met volgende kenmerken:school 08

  • een warme, hartelijke school, waar kinderen zich thuis en veilig voelen en graag naar school gaan;
  • een school met een duidelijke structuur, stiptheid en tucht waar kinderen kunnen leren dat niet alles kan en waar regels en afspraken gerespecteerd worden door leerkrachten, ouders en kinderen;
  • een school waar verschillen geaccepteerd worden en waar gezocht wordt naar mogelijkheden om kinderen op eigen niveau te laten werken;
  • een school waar alle kinderen ongeacht hun overtuiging of huidskleur thuis zijn en waar gestreefd wordt naar openheid en respect voor anderen;
  • een dynamische school die midden in de maatschappij staat en daarom met de kinderen deelneemt aan allerlei manifestaties op sportief, cultureel, sociaal, .... gebied.